BTO: Balanced Transformer Outputs

Balanced Transformer Outputs

Zalety symetrycznej transmisji sygnałów znane są od dawna. Cały sprzęt studyjny i estradowy bazuje na przesyle balansowanym (złącza XLR) ze względu na jego nadzwyczajną odporność na zakłócenia i niewrażliwość na prądy indukowane z zewnątrz w przewodach sygnałowych.

Analogiczne rozwiązanie stosuje wiele studiów nagraniowych także w sferze zasilania. Źródła napięcia zasilającego z konwencjonalnego układu 1 x 230V konwertowane są do postaci 2 x 115V. Suma napięcia nie różni się niczym od nominalnego (nadal wynosi 230V), ale dwukrotne obniżenie wartości napięcia zmiennego względem potencjału ziemi skutkuje ograniczeniem poziomu szumów i interferencji. To dodatkowa korzyść - poza wielokrotnym wzrostem tłumienia sprzężeń przenoszonych drogą promieniowania EM.

Wyjścia transformatorowe w naszych kondycjonerach wykorzystują tę technologię i wszelkie płynące z niej korzyści. Warto zwrócić uwagę, że pożytek z takiego rozwiązania odnoszą także urządzenia nieuziemione (np. z wtyczką Euro – dwustykową), a to za sprawą niższych prądów upływnościowych i wynikających z tego potencjałów pojawiających się na obudowach tych odbiorników energii.

Istotną informacją jest fakt, że ten system jest akustycznie i elektrycznie przezroczysty. Nie są znane urządzenia z nim niekompatybilne, co m.in. wynika ze specyfikacji technicznej gniazd standardu schuko dopuszczających dowolną lokalizację żyły gorącej. W poprawnie podłączonym kondycjonerze próbnik wskaże fazę w obydwu przewodach gniazd transformatorowych, co jest oznaką jego poprawnej instalacji i pracy.