GLB™: Ground Loop Break

Ground Loop Break™ to system łączeniowy mas odbiorników, którego funkcją jest ochrona przed słyszalnymi w głośnikach zakłóceniami zbieranymi przez pasożytniczą pętlę uziemienia. Tworzyć się ona może w systemach elektroakustycznych, gdy masa połączeń sygnałowych różnych urządzeń tworzy nadmiarowe połączenia zamykające pętlę. Dzieje się to szczególnie często, gdy w systemie występuje przewód antenowy. Zakłócenia te przenikają do głośników powodując przydźwięk, buczenie, itp zjawiska ograniczające dynamikę i zakłócające odsłuch lub obraz.

Pętla taka może powstać w każdym systemie, niezależnie od tego w jaki sposób jest zasilany, czy kondycjoner jest w torze, czy nie i ile odbiorników jest łączonych. Jednak tylko kondycjoner z GLB™ daje możliwość wygodnego, natychmiastowego jej przerwania.

Zadaniem przełączników GLB™ jest przerwanie pętli, czyli szkodliwego, zdublowanego połączenia zamykającego pasożytniczą cewkę. Działa ona jak niechciana antena wprowadzająca elektromagnetyczne śmieci do toru audiowizualnego. System GLB™ jest tak pomyślany, że pozwala na przerwanie pętli w dowolnym miejscu i w wielu punktach jednocześnie, co daje pełną kontrolę nad rozkładem połączeń.

W domyślnej sytuacji, gdy system GLB™ jest nieaktywny, wszystkie przełączniki powinny znajdować się w pozycji 0 ("normal"). Jest to punkt wyjścia do ewentualnej zmiany ustawień, jeśli wystąpią zakłócenia słyszalne w głośnikach wynikające z istnienia pętli (przydźwięk, buczenie, bzyczenie itp). Prawidłowo stosowany system GLB™ nie wpływa na stan uziemienia systemu i poszczególnych urzadzeń. Szczegółowe zalecenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania podane są w instrukcji obsługi. Istnieje też możliwość trwałego dezaktywowania funkcji GLB na etapie montażu kondycjonera, jeśli takie jest życzenie zamawiającego.